top of page

"Recàrrega la vida del teu mòbil de manera sostenible"

Producto

El que oferim.

Oferim una funda revolucionaria. Consta de una funda per mòbil amb una placa solar, que recàrrega el teu dispositiu en qualsevol moment. La nostra producció es basa en la tres R.

Contenedores de reciclaje

Recicla

Consisteix en el procés de sotmetre els materials a un procés en el qual es puguin tornar a utilitzar, reduint de forma veritablement significativa la utilització de nous materials, i amb això, mes escombraries en un futur.

Reutilitza 

Image by Sigmund

Quan parlem de reduir el que estem dient és que s'ha de tractar de reduir o simplificar el consum dels productes directes, és a dir, tot allò que es compra i es consumi, ja que això té una relació directa amb els desaprofitaments

Reduir

En dir reutilitzar, ens estem referint a poder tornar a utilitzar les coses i donar-los la major utilitat possible abans que arribi l'hora de desfer-nos d'elles, atès que en disminuir el volum de les escombraries.

Tacho de reciclaje
bottom of page